Zrealizowane prace dyplomowe

Maciej Lewandowski, (KBI) współpromotor pracy inżynierskiej, pt. Analiza porównawcza normowych metod obliczania i projektowania na przykładzie zbiornika cylindrycznego z dachem stałym, obroniona: lipiec 2012.

 

Jacek Wojciechowski, (TiKAK) promotor pracy magisterskiej (studia jednolite), pt. Zastosowanie systemu optycznej korelacji obrazu do wyznaczenia parametrów materiałowych w modelach konstytutywnych sprężysto-plastyczności metali, obroniona: 6.03.2013 (Recenzent: prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło).

 

Andrzej Piotrowski, (TiKAK) promotor pracy magisterskiej studia II stopnia, pt. Zastosowanie graficznego języka programowania LabVIEW w eksperymentach wytrzymałościowych, obroniona: 11.12.2013 (Recenzent: prof. dr hab. inż. Aniela Glinicka).

 

Maciej Lewandowski, (TiKAK) promotor pracy magisterskiej, pt. Implementacja modeli lepko-sprężystości materiałów anizotropowych, obroniona 12.03.2014

Praca zdobyła pierwsze miejsce w konkursie polskiego dystrybutora programu ABAQUS w ra. 2013/2014 pt. „Dyplom z Abaqus”. (Recenzent: dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski).

 

Łukasz Kowalewski, (KBI) promotor pracy inżynierskiej pt. Modelowanie MES elementów konstrukcji murowych w złożonych stanach naprężenia, obroniona 7.07.2014. (Recenzent: dr inż. Maria Włodarczyk)

 

Piotr Dunalewicz, (KBI) promotor pracy magisterskiej pt. Weryfikacja wytycznych normowych dotyczących wymiarowania mostowych łożysk garnkowych przy zastosowaniu metody elementów skończonych, obroniona 12.12.2014 (Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Zobel).

 

Łukasz Kowalewski, (TiKAK) promotor pracy magisterskiej pt. Implementacja i zastosowanie metod analizy odwrotnej do wyznaczania parametrów materiałowych plastyczności z wykorzystaniem systemu cyfrowej korelacji obrazu, obroniona 2.03.2016 (Recenzent: dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski). Praca zdobyła pierwsze miejsce w konkursie polskiego dystrybutora programu ABAQUS w ra. 2015/2016 pt. „Dyplom z Abaqus”.

 

Mikołaj Miecznikowski, (TK) promotor pracy magisterskiej pt. Modelowanie łożysk elastomerowych w zakresie dużych deformacji, obroniona 9.03.2020 (Recenzent: dr inż. Aleksander Szwed)

Script logo