Zainteresowania

Moje zainteresowania / The area of scientific interest

 • mechanika ośrodków ciągłych / continuum mechanics
 • relacje konstytutywne materiałów sprężystych, lepkich i plastycznych / constitutive relatinships for elastic, viscous and plastic materials
 • hipersprężystość / hyperelasticity
 • hipersprężystoplastyczność / hyperelastoplasticity
 • materiały anizotropowe / anisotropic materials
 • konstrukcje murowe / masonry structures
 • zagadnienia stateczności elementów i konstrukcji metalowych / Stability problems of metal elements or metal structures
 • pręty i konstrukcje cienkościenne / thin walled bars and structures
 • mechanika nawierzchni komunikacyjnych / pavement mechanics
 • modelowanie spawania / modelling of welding
 • zagadnienia przepływu ciepła / heat transfer problems
 • termosprężystość / thermoelasticity
 • badania doświadczalne (dsr, dma) / experimental methods (DSR - dynamic shear rheometer, DMA - dynamic mechanical analyser)
 • metoda elementów skończonych i zastosowania programu ABAQUS/ finite element method and ABAQUS applications
 • metoda cyfrowej korelacji obrazu / digital image correlation technique (DIC)
Script logo