Wygrana Pana Łukasza Kowalewskiego w konkursie polskiego dystrybutora programu ABAQUS

Pan Łukasz Kowalewski wygrał konkurs polskiego dystrybutora programu ABAQUS na najlepszą pracę dyplomową w roku 2016

 

Na stronie Budsoftu http://www.budsoft.com.pl/konkurs znaleźć można następującą informację:

"W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu nagrody panu Łukaszowi Kowalewskiemu z Politechniki Warszawskiej, autorowi pracy: "Implementacja i zastosowanie metod analizy odwrotnej do wyznaczania parametrów materiałowych plastyczności z wykorzystaniem systemu cyfrowej korelacji obrazu". Poniżej zamieszczamy krótki opis pracy:

W pracy zaprezentowano podejście do problemu wyznaczania parametrów materiałowych plastyczności polegające na zastosowaniu metod analizy odwrotnej. Główną motywacją było stworzenie narzędzia automatyzującego proces optymalizacji i umożliwiającego lepsze wykorzystanie systemu cyfrowej korelacji obrazu dzięki porównywaniu całych map deformacji zarejestrowanych w trakcie eksperymentu z mapami uzyskanymi na podstawie rozwiązania zadania MES. Napisano w tym celu program w języku Python, który następnie przetestowano uwzględniając wpływ wybranych czynników na otrzymywane rezultaty oraz podjęto próbę określenia z jego pomocą parametrów wzmocnienia plastycznego wybranego stopu aluminium na podstawie przeprowadzonych eksperymentów.

Do obliczeń MES wykorzystano program Abaqus. W procesie optymalizacji uruchamianie kolejnych zadań odbywało się poprzez automatyczne generowanie plików wejściowych do Abaqusa, z modyfikowanymi wartościami parametrów (zmiennych decyzyjnych). Wyniki były odczytywane z plików wyjścia w formacie 'fil'."

Script logo