Propozycje tematów prac dyplomowych

 

Jestem otwarty na wszelkie propozycje/ I am open to any Students propositions

ale gdyby zainteresował Cię jeden z poniższych tematów byłoby miło.

 

Studia w języku polskim

1.       Modelowanie badania FWD. Analiza i interpretacja tego testu przy zastosowaniu MES.
2.       Właściwości efektywne elementów murowych. Wyznaczanie parametrów do modeli plastyczności w skali makro na podstawie doświadczeń numerycznych w skali mikro.
3.       Modelowanie badania na moduły zespolone w reometrze dynamicznego ścinania w ramach termo-mechaniki.
4.       Analiza powstawania spękań niskotemperaturowe w nawierzchniach drogowych.
5.       Modelowanie numeryczne stateczności przy ściskaniu prętów cienkościennych o przekroju otwartym.
6.       Analiza i modelowanie MES testu czteropunktowego zginania belki pryzmatycznej jako podstawowego badania do wyznaczenia właściwości zmęczeniowych mieszanek mineralno-asfaltowych.
7.       Cechy efektywne kompozytu lepiszcze-kruszywo, na podstawie danych właściwości lepko-sprężysto-plastycznych lepiszcza i właściwości sprężystych kruszywa.
8.       Modelowanie płyty zbrojonej siatką spoczywającej na sprężystej podkładce jako propozycja testu zmęczeniowego nawierzchni drogowych zbrojonych siatkami.
9.       Stateczność ściskanych elementów powłokowych przy zastosowaniu systemu optycznej korelacji obrazu.
10.     Wyznaczenie parametrów materiałowych sprężysto-plastyczności na podstawie analizy odwrotnej i pomiarów przy zastosowaniu systemu ARAMIS.
11.     Przygotowanie stanowiska badawczego ilustrującego zagadnienia nośności granicznej przy wykorzystaniu systemu ARAMIS.
12.     Propozycja badania do wyznaczenia współczynnika rozszerzalności termicznej mieszanek mineralno-asfaltowych – interpretacja i modelowanie MES.
13.     Pośrednie wyznaczanie parametrów materiałowych hipersprężystości przy zastosowaniu systemu ARAMIS.
14.     Wpływ zbrojenia siatkami na pracę nawierzchni drogowych.
15.     Modelowanie łożysk elastomerowych w złożonych stanach obciążenia.
16.     Analiza wyboczenia wybranych elementów konstrukcji stalowych przy zastosowaniu różnych sformułowań sprężysto-plastyczności.

 

Studies in english

1.       Modelling of elastomeric bearings in context of its damping properties.

2.       Modelling of road layered structures in frame of thermo-elasticity.

3.       The influence of a grid reinforcement on road structures behavior.

4.       Determination of mineral asphalt mix effective properties for large deformation range.

5.       Stability of metal structures or structure elements.

6.       The influence of welding imperfections on buckling of steel structure elements.

Script logo